calmpe@gmail.com

výkon advokácie pozastavený od 15.07.2008

Peter Pirožekadvokát-attorney at law

  • právne služby 

    Zmluvy, kontraktácia, kompletný právny servis obchodných spoločností


  • právne analýzy 

    Vypracovanie právneho auditu spoločností


  • právne zastúpenie

    Zastupovanie v súdnom konaní Free Web Hosting